Accessibilitat

Accessibilitat jordi 20/11/2023
1. DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT
Luís García Martínez s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web d’acord amb el Reial Decret 1112/2018, del 7 de setembre.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.tierraycal.es.

2. SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web està parcialment d’acord amb el Reial Decret 1112/2018, del 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes indicats a continuació:

  • Hi ha elements a la interfície de navegació del lloc web que, per la seva pròpia morfologia i disseny queden exclosos del compliment dels estàndards d’accessibilitat, però això no impedeix el seu ús i operació correctes per part de tots els usuaris.

3. PREPARACIÓ D’AQUESTA DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració es va preparar el 19 de novembre de 2023.

El mètode que s’utilitza per preparar la declaració ha estat una autoavaluació realitzada per la mateixa empresa.

Última revisió de la declaració: 19 de novembre de 2023.

4. OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu fer comunicacions sobre els requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del decret real 1112/2018, del 7 de setembre) com, per exemple::

  • Informeu sobre qualsevol possible incompliment d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formuleu qualsevol altra consulta o suggeriment de millora respecte a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les maneres següents:

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel propietari del lloc web, com a unitat responsable del contingut d’aquest lloc web.

5. PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Mitjançant aquest procediment, podeu iniciar una reclamació per conèixer i oposar -vos als motius de l’acomiadament d’una informació o queixa accessible, demaneu l’adopció de les mesures adequades en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada o exposar les raons per les quals la resposta és No considerat no compleix els requisits requerits.

Enllaç al procediment de reclamació.

6. CONTINGUT OPCIONAL

La versió actualment visible d’aquest lloc web és a partir del novembre de 2023 i en aquesta data es va fer el nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

Entre d’altres, s’adopten les mesures següents per facilitar l’accessibilitat:

  • Ús de text alternatiu a les imatges
  • Los enlaces ofrecen detalles de la función o destino del hipervínculo
  • Ús dels estàndards W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.

Podeu consultar a la pàgina d’Avís Legal per a què s’optimitzi els navegadors i versions d’aquest lloc web.

Skip to content