Home jordi 15/11/2023
TIERRA Y CAL
Serveis
Feines de paleta tradicional

Restauració, conservació i obra nova. Aplicació de tècniques tradicionals de construcció basades en la terra i la calç, fent-los compatibles amb edificacions antigues i aprofitant-ne els beneficis.

Assessorament

Assessorament en tècniques, materials i propostes alternatives de millora constructiva i energètica.

Col·laboracions

Col·laboració en projectes per a la incorporació de criteris de bioconstrucció.

Tadelakt tradicional marroquí

Tècnica d'acabat tradicional marroquí que, aplicada sobre superfícies en contacte amb l'aigua, aporta la propietat d'absència de microorganismes i bacteris pel seu alt PH de naturalesa alcalina.

Esgrafiat

Tècnica il·lustrativa de decoració de parets basada en laplicació de diverses capes de morter per obtenir el dibuix desitjat.

Y molt més...

Construcció i encesa de forn de carbó

Skip to content